De Waterschans in Bergen op Zoom

Aan de oostzijde van Bergen op Zoom, tegen de grens van Zeeland ligt de Waterschans. De Waterschans is van oorsprong een verdedigingswerk ter bescherming van de scheepvaart tussen Zeeland en Brabant. Door het verlies van de oorspronkelijke militaire functie in de tweede helft van 19e eeuwen zijn de gebouwen en omliggende grachten omgevormd tot oesterkwekerijen. Momenteel is een deel ervan in gebruik als bedrijventerrein voor Bergen op Zoom. De Waterschans is een beschermd Rijksmonument en archeologisch interessant gebied.
Er zijn de plannen de Waterschans om te vormen tot jachthaven en wandelgebied. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn een aantal ingrepen in het landschap nodig en het plaatsten van een aantal loopbruggen en coupures in het dijklichaam.

In opdracht van en in samenwerking met Ro&Ad Architecten

Categorie: Conceptfase, in voorbereiding