Stedenbouwkundige studie Blekerstraat en omgeving in Enschede

Op een voormalig industrieterrein in Enschede is door woningcorporatie Domijn een nieuwe woonwijk gepland. De bewoners aan de nabijgelegen Blekerstraat werden uitgenodigd om over dit bouwplan mee te denken. Noordzeearchitecten is door de buurtbewoners gevraagd om te adviseren en te brainstormen over dit stedenbouwkundige plan. Het heeft geresulteerd in een mooi schetsplan met een rijke variatie aan woningtypen dat beter aansluiten met de ideeën en wensen van de omwonenden.

Categorie: Conceptfase, in voorbereiding