alles begint met een idee

Menu

Categorie

Reinvent the habitat, prijsvraaginzending

Samen met Wouter van Riet Paap (de Ontwerpdivisie), Daan Briedé (Domstad Architectuur), en Diederik van den Berg (Studio-D Architecten) heeft Noordzeearchitecten een inzending gedaan voor de ideeën prijsvraag ‘Reinvent the habitat‘ . Deze prijsvraag is georganiseerd door een drietal grote woningbouwondernemingen waarin gevraagd wordt ideeën te leveren voor nieuwe vormen van wonen en bouwen. Onze inzending heet ‘de Deltawoning‘ en wij vieren hebben ons voor de gelegenheid ‘Team Hansje Brinker’ genoemd. Naar dat mannetje dat zijn duim in de dijk stak en zo een overstroming voorkwam.

Reinvent the habitat
Een nieuwe manier van denken over woningen en bouwen

Inzending door:
Team Hansje Brinker

Motto inzending:
‘De Deltawoning’
Een nieuw begrip in het Nederlandse landschap

De opwarming van onze aarde is een feit. We zien de veranderingen in het klimaat. De laatste jaren wordt het ene klimatologische record na het andere gebroken. Hogere temperaturen, smeltend poolijs, meer neerslag, meer en krachtigere stormen. De zeespiegel stijgt en zal verder gaan stijgen. Er is geen ontkomen aan. Ons toch al laaggelegen land krijgt steeds meer water te verwerken. Niet alleen wat er in ons eigen land aan neerslag valt maar vooral het overtollige water van onze buurlanden dat via de grote rivieren onze richting op komt. Per jaar besteedt de Nederlandse overheid, deels via de Waterschappen, vele miljarden aan het drooghouden van onze voeten. Aan dijkversterkingen, maar ook aan het onderhoud van oevers, gemalen, sluizen etc.

Nederland kent zestienduizend kilometer dijk. Per kilometer dijk betaalt de Nederlandse overheid vele miljoenen aan verbeteringen en onderhoud. Door de klimaatveranderingen zullen de kosten alleen maar hoger worden. Een belangrijk deel van Nederland ligt bovendien lager dan de zeespiegel. We hebben geen keuze. Tegelijkertijd is er een tekort aan woningen. De overheid wil de bouwsector wel stimuleren om meer woningen te bouwen maar het tekort aan woningen blijft helaas hardnekkig aanwezig. Vooral in het lager gelegen westen van ons land. Natuur- en agrarische gebieden rondom onze steden en dorp worden omgevormd tot stedelijke gebieden met enorme woonwijken, waarbij de onderliggende landschappelijke structuur vaak genegeerd wordt.

Nederland heeft duizenden kilometers aan rivierdijk. Landschappelijk gezien een erg fraai en interessant gebied en typisch voor Nederland. Ons idee is de twee bovenstaande vraagstukken te beantwoorden met één oplossing. Waarom kunnen we een ‘dijk’ en een ‘woning’ niet combineren tot één nieuw (civiel-)bouwkundig middel om zowel het stijgende water te keren en het woningaanbod te vergroten? De ‘dijk’ en de ‘woning’ worden dan één integraal geheel. Een woning die een waterkering is. Of een waterkering die een woning is. De ‘Deltawoning’! Een verwijzing naar de beroemde Deltawerken in zuidwest Nederland. De Deltawoning wordt een nieuw begrip in het Nederlandse landschap! Met een deel van het enorme kapitaal dat de overheid ieder jaar in onze dijken pompt, gaan we woningen bouwen die het water kunnen keren. Daardoor worden die woningen deels door de overheid en deels door de bewoners betaald. Dit levert aan beide zijden een besparing op: de overheid is op termijn minder geld kwijt aan het onderhoud van de dijken omdat het dijklichaam op termijn wordt vervangen door Deltawoningen. De bewoner kan de stichtingskosten van de woning voor een belangrijk deel betalen uit een ‘Deltasubsidie’; Een nieuwe vorm van overheidsfinanciering voor Deltawoningen dat betaald wordt uit het budget dat voorheen in het dijklichaam wordt gestoken.

DE NEGEN GELUKSFACTOREN (door de uitschrijver gewenste criteria)

1. Locatie
Eigenlijk kan de Deltawoning in heel Nederland gebouwd worden. Want heel Nederland kent rivieren en een belangrijk deel van Nederland ligt zelfs onder zeeniveau. De locatie van de Deltawoning is vrijwel altijd prachtig en weids. Aan de ene zijde het uitzicht over het typisch Nederlandse rivierenlandschap en aan de andere zijde het weidelandschap, het dorp of de stad. Een voorbeeld van een dijk waar het systeem gebouwd kan worden is de IJsseldijk tussen Gouda en Krimpen aan den IJssel. Deze dijk is een van de zwakste en tegelijk dichtst bebouwde van Nederland. Maar er zijn natuurlijk meer dijken die momenteel aangepakt moeten worden.

2. Sociale interacties
In principe ligt een rij Deltawoningen als een lintbebouwing langs een rivier. De Deltawoningen zijn zoveel mogelijk aaneengesloten. De bewoners dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gemeenschappelijke groenvoorziening. Denk hierbij aan groenvoorziening of zelfs de begrazing door schapen. Dit zorgt ervoor dat de bewoners veel samen moeten organiseren wat de saamhorigheid zal bevorderen. Aan de andere kant zal het onderhoud van de waterkerende onderdelen van de woning door de overheid gereguleerd en gecontroleerd moeten worden

3. Veiligheid en beveiliging
Water is, al van oudsher, de grootste bedreiging voor de Nederlandse woningen in lager gelegen gebieden. De Deltawoning levert ten eerste natuurlijk veiligheid aan het achterliggende land, dorp of stad. Het houdt bij hoge waterstanden het water tegen. De Deltawoning zal altijd hoger liggen dan het water en de omringende omgeving. Dit zal het gevoel van veiligheid vergroten.

4. Wooncomfort
De Deltawoning zal vrijwel altijd op een mooie weidse locatie in het landschap liggen. Dat alleen al levert een enorm gevoel van comfort op. Ook de aanwezigheid van water levert allerlei sport- en recreatiemogelijkheden. De Deltawoning kan verschillende vormen en afmetingen hebben. Maar wel altijd gerelateerd aan een uniforme waterkeringconstructie die tevens het fundament van de woning is.

5. Groenvoorziening & tuin
De Deltawoning ligt letterlijk op de scheidslijn tussen water en land. De Deltawoning kan zich op het water oriënteren, op het achterliggende land of op allebei. In de zomermaanden staan de uiterwaarden doorgaans droog en kunnen de uiterwaarden als tuinen van de Deltawoningen fungeren. Het gemeenschappelijke groen wordt door de bewoners onderhouden.

6. Financiën
De bouw van de Deltawoningen zal deels uit het budget komen dat de overheid normaliter besteedt aan dijkverbeteringen en –onderhoud. Dit zorgt er voor dat de stichtingskosten van de Deltawoning voor de bewoners gunstig uitvalt. De waterkerende wand is tegelijk de fundering van de woning. Deze wand zal eigendom blijven (bijvoorbeeld door een pachtconstructie) van de overheid. En zal in ieder geval door de overheid gecontroleerd moeten blijven. Het onderhoud van de woning, de kavel en alles dat daar op staat is voortaan voor rekening van de bewoner.

7. Privacy
Een aaneengeschakelde rij Deltawoningen is vrijwel identiek aan lintbebouwing. De Deltawoning heeft echter altijd een open en weidse zijde op het water gericht. Of op het achterliggende land. Dit zal per locatie bekeken moeten worden. Er zal, door de ligging in het weidse landschap, altijd ruim voldoende privacy te waarborgen zijn.

8. Ruimte
Binnen het concept van de Deltawoning zijn er natuurlijk vele varianten mogelijk. Variaties in grootte, oriëntatie, hoogte, etc. Woningen met een groot of met een klein bouwbudget. Van studioappartementen aan de rand van de stad tot grote gecombineerde waterkeringwoningen op het platteland. Wat alle woningen echter gemeen hebben is een uniforme fundering. Deze levert de uiteindelijke kaders van de afmetingen en vormen van de woonruimtes.

9. Techniek & design
Het plan bestaat in principe uit drie onderdelen: een robuuste wand (waterkering), een rugsteun (Delta-frame) en een invulling (de woning). De waterkerende wand is een uniform en repeterende constructie. Duurzaamheid is hiermee vertaald in een constructie die onderhoudsvrij is en vele generaties meegaat. De waterkerende constructie is de fundering en de ruggengraat van de woning. De woning zelf is veel lichter geconstrueerd en hangt aan / staat op de waterkering. De woningelementen kunnen sterk variëren maar zullen altijd gerelateerd zijn aan de ritmiek van de onderliggende waterkering. Bij de woningen denken we aan houtskeletbouw waarvan de meeste onderdelen prefab gebouwd kunnen worden omdat de onderliggende draagconstructie ook een streng repeterende maatvoering heeft. Belangrijk onderdeel van de bouwmethode en materiaalgebruik is het zogenaamde ‘circulair bouwen’. Zowel bij de aanleg van de waterkerende wand als de woning zelf wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen en grondstoffen. De waterkerende wand kan bijvoorbeeld gemaakt worden van composietmateriaal samengesteld uit gerecycled kunststof. Er wordt onderscheid gemaakt tussen duurzame bouwelementen met een lange levensduur (zoals de waterkering) en flexibele inbouwcomponten met een kortere levensduur. Een deel van het dijklichaam (binnenzijde, buitenzijde of zelfs allebei) wordt afgegraven om plaats te maken voor de bouwkavel. Dit wordt tuin en buitenruimte van de hoger gelegen woning.

10. Een extra geluksfactor!
We hebben zelf een extra geluksfactor toegevoegd; de Deltawoning als exportproduct. Nederland heeft veel expertise en ervaring op het gebied van waterhuishouding. Deze kennis wordt mondiaal gerespecteerd. De Deltawoning kan natuurlijk ook elders in de wereld toegepast worden in dichtbevolkte gebieden waar het water hoog staat en het land laag. Waar veel mensen dicht bij elkaar wonen die continue de dreiging van het water ervaren. Denk aan stedelijke gebieden in de Mississippi delta en het laaggelegen Florida. Denk aan de dichtbevolkte gebieden in het laaggelegen Bangladesh en India. We kunnen en moeten onze ervaring delen met de anderen op onze planeet. We worden er we immers allemaal gelukkiger van als we niet machteloos blijven afwachten op de onvermijdelijke stijging van het water.

Geef een reactie

Uw e-mailadres is niet zichtbaar.

*